Rẻ bằng một nửa nhưng thông số cao hơn iPhone 13 Pro Max? #shorts

Dương Dê – Đánh giá các sản phẩm điện thoại và đồ công nghệ Fanpage: https://www.facebook.com/DuongDeOfficial/ Instagram: https://www.instagram.com/DuongDeOfficial/ Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/truongngocduong10v0