iphone 11 Unboxing in Nepali || Review || First look || Apple 2019 || Hong Kong ||iphone 11 unboxing in nepali. review. first look.
use gear : sony a7iii FE 28-70mm f/3.5-5.6

music : https://www.bensound.com/

36 thoughts on “iphone 11 Unboxing in Nepali || Review || First look || Apple 2019 || Hong Kong ||”

  1. बिदेश मा किनेको i phone 11 नेपाल मा चल्दैन र ? चलाई राखेको मोबाइल लाई नेपाल ल्याएर Ime cord लगाउनु पर्छ । की बिदेश मा किनेको i phone 11 नेपाल मा चल्दै नचलने हो । त्यसो भए त टेन्सन पो हुने भयो त ।।

Comments are closed.