Open the smartphone box "hot" Samsung Galaxy A5 & A7 2017

By admin

8 thoughts on “Open the smartphone box "hot" Samsung Galaxy A5 & A7 2017”
  1. Troi oi de be mang hinh qua!toi moi mua con a7 2017 gan 10 trieu roi 1 cai nhe be mang hinh luon roi huhu

  2. ông này nói sai chỗ tiến trình 14nm thì đọc là 14 mini, đoạn điện thoại có wireless AC thì đọc là wifi AC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *