43 thoughts on “Schannel – Design Galaxy A5 2016 vs iPhone SE: Which device’s pink color attracts more users?

  1. Riêng tôi thì , tôi thích iPhone 5sE hơn , tính ổn định của hệ điều hành , thường thì iPhone 1 tháng , đều có cập nhập phần mềm nâng cấp . Còn sam sung thì k
    Tôi cũng dùng qua vài đời máy của sam sung , sau khi dùng 1 năm , sam sung hay bị lát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *