Schannel - Speedtest Galaxy J5 Prime vs Galaxy J7 Prime: Is it better to keep getting bigger?

Schannel – Speedtest Galaxy J5 Prime vs Galaxy J7 Prime: Is it better to keep getting bigger?Order Galaxy J5 Prime at CellphoneS to obtain engaging items: Highlights of “Guy …

24 thoughts on “Schannel – Speedtest Galaxy J5 Prime vs Galaxy J7 Prime: Is it better to keep getting bigger?

  1. Tui xài 2 máy này r đối với chơi game thì j5 prime tốt hơn j7 prime với lại ko biết sao j7 prime nó bị lag lắm nếu ai mua để chơi game đó thì mik nghĩ nên mua j5 prime tốt hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *