Speedtest - Samsung Galaxy A3 2017 VS Samsung Galaxy A3 2016

Speedtest – Samsung Galaxy A3 2017 VS Samsung Galaxy A3 2016– Video evaluating processing pace and multitasking capabilities between Samsung Galaxy A3 2017 and Samsung Galaxy A3 2016. – Refer to Samsung Galaxy A3 2017: – Refer to Samsung Galaxy A3 2016: — Channel: Mobile World Website :.

23 thoughts on “Speedtest – Samsung Galaxy A3 2017 VS Samsung Galaxy A3 2016

  1. a làm bài so sánh a3 2017 vs j7 prime đi a .hai con chíp xử lí nó giống nhau chỉ có khác ở mức ram vs màng hình .vs lại a3 màng hình tốt hơn nó có xử lí đồ họa game ngon hơn ko .mong a sớm làm clip nha.!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *