Speedtest - Samsung Galaxy A5 2017 và Galaxy A5 2016

Speedtest – Samsung Galaxy A5 2017 và Galaxy A5 2016– Video evaluating processing velocity, multitasking means between Samsung Galaxy A5 2017 and A5 2016. – Refer to Samsung Galaxy A5 2017: – Refer to Samsung Galaxy A5 2016: — Like Facebook Mobile World right here : Like Facebook Technology News Mobile World right here: Channel: Website: Mobile World:.

45 thoughts on “Speedtest – Samsung Galaxy A5 2017 và Galaxy A5 2016

  1. nhiều ng nói thích a5 2016 làm anh ad thấy bất ngờ. lý do vì bốn góc ko bo tròn nhiều như 2017 nên nhìn nam tính hơn. nếu ad mang a5 2017 màu đen ra có thể mọi ng sẽ nghĩ khác một chút

  2. A5 2017 đẹp hơn… Bữa đi mua cho ông a tính mua a5 2016 ai dè con J7 Prime nhìn đẹp hơn nên ổng mua luôn J7 Prime.
    Mà công nhận nhìn hình a5 2016 đẹp hơn. tới lúc cầm trên tay mới thấy a5 2017 đẹp cỡ nào, hơn cả S7 bản thường ý chứ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *