Xiaomi Mi5 or OnePlus 3 / What to choose?

Xiaomi Mi5 or OnePlus 3 / What to choose?