Xiaomi Redmi 3 Pro or Redmi 4 Pro: Time to Change?

Xiaomi Redmi 3 Pro or Redmi 4 Pro: Time to Change?